Scroll voor meer
Augustus 2019
Over trademark squatters
Onze collega Michiel Haegens schreef een artikel voor het vakblad van onze beroepsgroep (het BMM Bulletin) over merkdepots te kwader trouw.

Een op het eerste gezicht een ietwat academisch onderwerp, maar wat als je wordt geconfronteerd met een merkdepot van iemand die er al honderden op de plank heeft zonder dat er sprake lijkt te zijn van een intentie om die merken ook echt te gaan gebruiken? Het artikel belicht de omvang van dergelijke depotoperaties en schetst interessante mogelijkheden om tegen dergelijke merkhouders op te treden. Het artikel is een bewerking van de over dit onderwerp in november 2018 gegeven presentatie voor de beroepsvereniging BMM. Lees hier het artikel