Scroll voor meer
Oktober 2018
Nieuwe tarieven voor Benelux merken
Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), de overheidsinstantie die het Benelux Merkenregister beheert, kondigde deze week aan dat haar tariefstelling per 1 januari a.s. flink op de schop gaat.

Grootste verandering is dat merkhouders per klasse gaan betalen. Dat was al het geval bij EU-merken, waar het Europese Merkenbureau twee jaar geleden al overstapte op een takse per klasse.

2019: introductie pay-per-class systeem voor Benelux merken

Bij Benelux merkdepots of vernieuwingen die vanaf 1 januari 2019 worden aangevraagd dient dus een takse per klasse te worden voldaan, in plaats van de huidige zelfde takse voor drie klassen.

Argument om dit door te voeren is dat hiermee het verder dichtslibben van het register wordt tegengegaan (omdat merkhouders, vanwege dezelfde prijs, er nu nog minder relevante klassen “gratis” bij nemen). Door een takse per klasse te gaan heffen wordt er dus een financiële drempel opgeworpen. Het gewijzigde EU-beleid van enkele jaren geleden laat inderdaad zien dat sindsdien in minder klassen wordt aangevraagd en voor minder klassen wordt vernieuwd.

En alhoewel het argument van het Benelux Bureau en Europese Bureau dus hetzelfde is, is de uitwerking in zoverre verschillend dat de merkhouder in de EU minder ging betalen voor een merkdepot of -vernieuwing in één klasse, maar dat het Benelux Bureau een nagenoeg zelfde takse blijft rekenen voor één in plaats van drie klassen.Ons advies is om Benelux merkdepots, maar zeker Benelux vernieuwingen die voor begin volgend jaar op het programma staan, in december nog te laten doorvoeren tegen de huidige, voordeligere, tarieven.

Wilt u weten wat deze wijzigingen voor uw merken gaan betekenen, neem dan contact met ons op!