Scroll voor meer
Februari 2020
Brexit update
Nu Groot-Brittannië afgelopen weekend de Europese Unie heeft verlaten, volgt hieronder een korte update over het effect van de Brexit op uw merk- of modelrechten in Groot-Brittannië.

Feitelijk verandert er voorlopig niets aangezien een transitieperiode tot eind 2020 is ingegaan waarin Groot-Brittannië tot een handelsakkoord met de EU wil komen. Voorlopig blijven uw EU merk- en modelrechten dus geldig in Groot-Brittannië waarbij 31 december 2020 als nieuwe (voorlopige) peildatum geldt. Deze datum kan nog verder worden uitgesteld maar zal zeker niet naar voren worden geschoven.

Merkrechten

EU-merken die op de peildatum (voorlopig dus 31 december 2020) zijn ingeschreven worden automatisch omgezet naar een vergelijkbaar GB equivalent. Uw EU-merkinschrijving zal daarna nog geldig zijn in de resterende EU-lidstaten. In GB krijgt u een aparte merkinschrijving met dezelfde datum en warenlijst als uw EU-merkinschrijving.

EU-merken die op 31 december 2020 nog niet zijn ingeschreven, omdat deze pas eind 2020 werden ingediend of omdat er een oppositie tegen loopt, worden niet automatisch omgezet. Echter, als de merkhouder binnen negen maanden een verzoek daartoe indient, vindt ook voor deze merken een omzetting plaats met behoud van alle rechten. Wel zijn er dan nationale depottaksen verschuldigd en wordt het merkdepot door de Engelse autoriteiten inhoudelijk getoetst.

EU-merken die in 2020 vernieuwd moeten worden, worden dus gewoon voor de gehele EU (inclusief de UK) vernieuwd. Na 31 december 2020 wordt de inschrijving gesplist in een GB inschrijving en een EU inschrijving.

Bij nieuw in te dienen EU-merkaanvragen in de loop van 2020 kan het raadzaam zijn een aparte merkaanvraag in Groot-Brittannië aan te vragen. Wij adviseren wij daar graag verder over.

Vooralsnog is er dus geen dringende actie nodig. Turnstone houdt u op de hoogte van ontwikkelingen en zal er waar nodig voor zorgen dat uw belangen in Groot-Brittannië worden gewaarborgd.

Modelrechten

Voor EU-modelrechten geldt een vergelijkbaar regime. Bestaande modelinschrijvingen op 31 december 2020 worden automatisch omgezet door toevoeging van een Britse “kloon”, mits volledige publicatie van het model plaatsvond (en het model dus niet met opgeschorte publicatie werd ingediend). EU-modellen die op 31 december van dit jaar nog niet zijn ingeschreven of waarvoor opschorting van publicatie van de afbeeldingen geldt, moeten actief worden omgezet door het indienen van een verzoek voor een nationale Britse modelaanvraag (wederom met betaling van een nationale takse en met een inhoudelijke beoordeling).

Voor vernieuwingen van bestaande EU modellen in 2020 geldt ook hier dat deze “gewoon” voor de hele EU plus Groot-Brittannië plaatsvinden en later worden gesplitst.

Ook ten aanzien van de modellen houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.