Scroll voor meer
Maart 2018
Brexit – merkbescherming gegarandeerd
Nadat Groot-Brittannië aankondigde uit de EU stappen was er bij de houders van EUmerk- en modelrechten lange tijd onzekerheid of die rechten in stand zouden blijven in Groot-Brittannië of dat nu alvast een aanvullend nationaal recht moest worden aangevraagd. Daar is nu eerste duidelijkheid in gekomen: er is overeenstemming bereikt dat houders van EU-rechten diezelfde rechten ook na de Brexit in Groot-Brittannië kunnen claimen. De oorspronkelijke aanvraagdata en vernieuwingsdata blijven gehandhaafd. Bovenstaand geldt voor zowel EU merk- als modelrechten en ook voor EU-aanwijzingen in Internationale merk- en modelregistraties. Over de vraag op welke manier die omzetting naar nationale rechten precies gaat plaatsvinden en of er een takse verschuldigd is werd nog geen overeenstemming bereikt. Duidelijkheid over die punten zal later dit jaar volgen. Turnstone houdt u op de hoogte.