Scroll voor meer
Februari 2019
Brexit – checklist
Het meest aannemelijke scenario zoals dat er nu ligt is dat Groot-Brittannië per 29 maart as. de EU verlaat. We informeerden eerder al dat dit voor de merkhouders van EU-merken en EU-modellen geen verlies van rechten hoeft op te leveren. Vanuit kostenoogpunt is het wél goed om bestaande Europese merken en modellen voor eind maart te vernieuwen. Ook zijn er nu nog mogelijkheden om de “Brexit-wachtrijen” te vermijden.

Zoals de zaken er nu voorstaan, worden alle op 29 maart as. geregistreerde EU-merken en modellen automatisch omgezet in Groot-Brittannië met behoud van de EU-aanvraagdatum. Voor lopende EU-merk- en modelaanvragen wordt de eerdere EU-datum behouden mits binnen negen maanden na 29 maart een verzoek tot omzetting wordt ingediend.
Voor houders van EU-merk- of modelrechten gelden de volgende adviezen:

• Als u een EU-merk- of modelregistratie bezit die vóór oktober van dit jaar verloopt, kunt u die het beste voor 29 maart as. vernieuwen. Tot die datum wordt Groot-Brittannië nog in de vernieuwing meegenomen. Bij vernieuwing na 29 maart as. dient Groot-Brittannië apart vernieuwd te worden, wat extra vernieuwingskosten met zich meebrengt;
• Bij nieuw in te dienen EU-merken en modellen adviseren wij een gelijktijdige indiening in Groot-Brittannië. Door de aanvraag nu al in te dienen, vermijdt u de wachtrijen als na 29 maart duizenden EU-aanvragen naar Groot-Brittannië worden omgezet.
• Voor EU-merk- en modelaanvragen die nog niet zijn ingeschreven op 29 maart geldt dat deze kunnen worden omgezet naar nationale Britse aanvragen om daar de nationale registratieprocedure te doorlopen;
• Als er een oppositie- of inbreukprocedure tegen uw EU-merkaanvrage loopt en deze is gebaseerd op een ouder nationaal recht in Groot-Brittannië (of een conflict in Groot-Brittannië op basis van een EU-recht), dan zal de juridische situatie na Brexit date wel eens sterk kunnen verschillen van die vóór Brexit en is het raadzaam hierop voor eind maart te anticiperen;
• Mocht er namens u een oppositie ingediend zijn tegen een EU-merk dan dient u er op bedacht te zijn dat de jongere aanvrager de merkaanvraag mogelijk ook omzet in een nationale aanvraag in Groot-Brittannië, waartegen u dan ook oppositie moet indienen. Onze bewakingsdienst kan dat voor u in de gaten houden;
• Bestaande contracten die zijn gericht op de EU moeten worden beoordeeld om vast te stellen of de afspraken zich na de Brexit date ook nog uitstrekken tot Groot-Brittannië.

Heeft u vragen wat de Brexit voor uw merken betekent, of wilt u overleggen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op via 020-4400999 / info@turnstone.nl.